• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
    KRS 0000304007

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej działa od marca 2008 roku. Powstało, by inicjować różnorakie przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi lokalnemu, by promować swój region, tradycję i kulturę, inspirować młodzież, budzić aktywność obywatelską mieszkańców. Członkowie Stowarzyszenia na swą działalność pozyskują środki finansowe z różnych źródeł. Startujemy w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wójta Gminy Bralin, Fundację Wspomagania Wsi i innych. Dzięki tym środkom organizujemy zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, spotkania, koncerty i wystawy, propagujemy aktywny wypoczynek na rowerach, inicjujemy wyjazdy do teatru, wydajemy publikacje, upamiętniamy ważne lokalne wydarzenia, daty czy zasłużonych mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.