• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Razem Lepiej
    KRS 0000304102

Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Z doświadczenia wiemy, że droga ku uwolnieniu się od problemu przemocy w rodzinie jest bardzo skomplikowana, dlatego staramy się nie tylko szybko reagować na sprawców przemocy, ale również znajdować długoterminowe rozwiązania.

Udzielamy wsparcia:
-prawnego
-psychologicznego
-społecznego

Jak działamy?
W pomocy osobom pokrzywdzonym kierujemy się zasadą czterech kroków:
Krok 1 - zrozumienie sytuacji poszkodowanego, wczucie się w jego subiektywne przeżycia.
Krok 2 - szybka interwencja w celu powstrzymania przemocy.
Krok 3 - pomoc psychologiczna.
Krok 4 - znalezienie długoterminowych rozwiązań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.