• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sportowe "Western Riders"
    KRS 0000304145

Misja:
- Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w szczególności konkurencji jeździeckich w stylu western i rodeo (reining, western pleasure, tail, barrel racing i pole bending, team penning, etc.).
- Promocja aktywnej turystyki oraz regionu Dolnego Śląska.
- Udzielanie stypendiów, edukacja i oświata, działania mające na celu wspieranie osób i organizacji o profilu lub celach zbliżonych do działalności Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.