• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia
    KRS 0000304148

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
4) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
7) upowszechnianie wiedzy o UE oraz możliwości pozyskiwania funduszy,
8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; w szczególności na rzecz mieszkańców Straduni.
9) prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.