• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "My Dla Innych"
    KRS 0000304238

Cele działań:
1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne, wrodzone i nabyte, ich rodzinom i opiekunom.
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej,
3. Działania na rzecz społeczności lokalnej,
4. Rozwijanie idei wolontariatu,
5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
6. Propagowanie ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.