• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych
    KRS 0000304247

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych działa od 2008 roku i skupia studentów, doktorantów i absolwentów Uczelni wyższych, którzy studiują lub studiowali kierunki o charakterze przyrodniczych.

Co robimy:
Prowadzimy wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.
Wspieramy finansowo/rzeczowo Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.
Wydajemy czasopismo naukowe "Nauki Przyrodnicze" http://naukiprzyrodnicze.ssnp.org.pl/
Prowadzimy bezpłatne kursy dla maturzystów z biologii i chemii.
Wspieramy studentów i młodzież w ich rozwoju osobistym i naukowym.
Propagujemy zdrowy styl życia zgodny z naturą. Staramy się dbać i zachęcać innych do dbania o otaczający nas świat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.