• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"
    KRS 0000304302

Prowadzone działania
1. Wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
2. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku szkoły, kultywowanie tradycji oświatowych i kulturalnych szkoły.
3. Inicjowanie działań propagujących szeroko rozumianą higienę zdrowia psychicznego.
4. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczej wobec niepełnosprawnego dziecka.
5. Stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego młodzieży.
6. Integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży.
7. Propagowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu w Ośrodku Szkolnym jak i czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz wspieranie ich rozwoju psychofizycznego i sportowego.
8. Popularyzowanie wiedzy na temat edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.