• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych
    KRS 0000304407

Celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za podejmowane w środowisku działania, budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej, promowanie gminy i jej mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego gminy, udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych, integracja społeczna, rozwijanie współpracy między społeczeństwami, prowadzenie przedszkoli, szkół niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizacja kolonii, obozów i zimowisk, organizowanie i prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.