• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "AMICUS"
    KRS 0000304548

Misja:
1. Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako dobra narodowego.
3. Ścisła współpraca z organami samorządowymi w celu utworzenia na terenie Miasta Głogowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz pogotowia dla zwierząt czynnego całą dobę.
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i prawa w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Najważniejsze prowadzone działania:
1. Prowadzimy Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim oraz azyl dla bezdomnych psów w Głogowie.
2. Poszukujemy nowych domów dla zwierząt przebywających pod opieką Stowarzyszenia (w ciągu czterech lat działalności udało nam się znaleźć nowe domy dla blisko 400 psów, 240 kotów, królika, świnki morskiej, szczura oraz fretki).
3. Poddajemy zabiegowi sterylizacji koty wolno żyjące na terenie naszego miasta i okolic oraz psy i koty osób w trudnych sytuacjach finansowych. Każdego roku ze środków Stowarzyszenia w ramach akcji sterylizacyjnej udaje nam się poddać temu zabiegowi kilkaset zwierząt.
4. Podejmujemy interwencje w przypadku łamania ustawy o ochronie zwierząt. Posiadamy czterech wykwalifikowanych inspektorów, którzy sami lub przy współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Policją oraz Strażą Pożarną reagują w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt.
5. Prowadzimy zajęcia edukacyjne w przedszkolach oraz szkołach ucząc najmłodszych poszanowania praw zwierząt.
6. Staramy się pomóc każdemu zwierzęciu potrzebującemu pomocy. Jeździmy do wypadków, w których poszkodowane zostały zwierzęta, interweniowaliśmy wielokrotnie w sprawie zranionych i chorych ptaków takich jak gołębie, bociany, jeżyki czy nawet łabędź. Przy współpracy z innymi organizacjami udało nam się uratować przed rzeźnią również kilka koni.
7. Współpracujemy z karmicielami wolno żyjących kotów wspierając ich karmą dla tych zwierząt, jak również lecząc i sterylizując koty na koszt Stowarzyszenia.
8. Prowadzimy akcje edukacyjne na terenie miasta takie jak "Zwierzę nie jest rzeczą", "Nie wyrzucaj psa przed wakacjami", "Rasowy=Rodowodowy" czy "Zerwijmy Łańcuchy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.