• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Z Jedynką w Przyszłość
    KRS 0000304958

Naszym celem jest promowanie i popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania poczynań na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.