• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Uwierz w Siebie"
    KRS 0000305185

Prowadzone działania
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” jest organizacją pozarządową założoną w listopadzie 2007 roku z inicjatywy rodziców, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorców, którego główną misją było polepszanie warunków kształcenia dzieci i młodzieży w powiecie dębickim.

Istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na przepływ innowacyjnych form edukacyjnych ze szkół do przemysłu, który czeka na młodą, gotową do pracy młodzież. Zadaniem Stowarzyszenia jest stworzenie wspólnej platformy dialogu pomiędzy lokalnym rynkiem pracy a placówkami oświatowymi.

Chcielibyśmy, aby Stowarzyszenie było miejscem rozpoznawania potrzeb, diagnozowania problemów oraz kreowania rozwiązań dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedsiębiorców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.