• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Młode Lwy Stowarzyszenie Pożytku Publicznego
    KRS 0000305558

Misja
Realizacja zadań w zakresie:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. Przeciwdziałanie patologią społecznym
3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
4. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Ochrony i promocji zdrowia

Prowadzone działania
Organizacja działalności w zakresie treningów sportowych, zawodów, imprez rekreacyjnych oraz obozów sportowych. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.