• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Autyzm bez Tabu"
    KRS 0000305559

Misją Fundacji "Autyzm bez Tabu" jest usprawnianie psychiczne, społeczne i zawodowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem.

Od stycznia 2010 roku Fundacja świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z autyzmem za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego przez Miasto Gdańsk.
Ponadto świadczymy również ww. usługi dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie i Władysławowie.
Od 01 lipca 2010 r do 31 sierpnia 2010 roku dzięki sponsorowi Fundacji PZU prowadzimy "Wakacyjną Integrację w Mieście" dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
Od listopada 2011 roku prowadzimy Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "ORDA" w Pruszczu Gdańskim, gdzie nasi podopieczni wypełniają obowiązek nauki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.