• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki"
    KRS 0000305844

Stowarzyszenie Smyki jest organizacją pozarządową założoną przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, darowizn a także piszemy projekty.
Dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom:
- zapewniamy wszechstronną pomoc psychologiczną i informacyjną (organizujemy warsztaty, terapie),
- dofinansowanie rehabilitacji i terapii stymulujących,
- organizujemy cykliczne imprezy i spotkania integracyjne,
- prowadzimy świetlicę terapeutyczno - opiekuńczą "Kraina Marzeń", gdzie dziecko niepełnosprawne może pobawić się z wolontariuszami lub wziąć udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, terapii zajęciowej pod opieką terapeuty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.