• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwiązać Autyzm
    KRS 0000306014

Uznając rolę rodziców za najważniejszą w terapii dzieci z autyzmem chcemy propagować te metody wsparcia i pracy, w których celem jest szkolenie rodziców tak by dzieci osiągały postępy.

Celem Fundacji Rozwiązać Autyzm jest:

- Wspierać całą rodzinę, a przede wszystkim rodziców tak, by byli w stanie odnaleźć się w trudnej sytuacji jaką jest wychowanie dziecka z autyzmem, prowadzenie terapii oraz przechodzenie kryzysów i konfliktów.
- Wprowadzać do Polski skuteczne metody terapii dla dzieci z autyzmem.
- Propagować wiedzę z zakresu autyzmu, rozwoju dziecka, funkcjonowania układu nerwowego poprzez tłumaczenie książek organizowanie szkoleń i seminariów, stworzenie portalu informacyjnego. Chcemy zwiększyć dostępność do wiedzy dla rodzin dzieci z autyzmem jak i profesjonalistów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.