• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" w Unisławiu
    KRS 0000306045

Prowadzone działania
Celem naszej działalności jest podejmowanie wszelkich inicjatyw prowadzących do aktywnego życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i popegierowskich poprzez:
- zajęcia świetlicowe, gdzie twórczo spędzają czas
- zajęcia rekreacyjno-sportowe (boisko, sala, hala widowiskowa) rozwijające sprawność i kondycję fizyczną
- organizowanie aktywnego wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich wakacji (półkolonie)
- prowadzenie cyklicznych sesji dogoterapii
- prowadzenie grupy wczesnego wsparcia dla najmłodszych podopiecznych i ich rodziców
- organizowanie spotkań okolicznościowych, przedświątecznych (wigilia, zając), wyjazdów i wycieczek poznawczych i imprez o charakterze integracyjnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.