• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Tak dla Zdrowia
    KRS 0000306255

Prowadzone działania

Pomysł założenia fundacji promującej zdrowie zrodził się na przełomie 2007 i 2008 roku. Była to odpowiedź na nieustające sygnały, że społeczeństwo ma olbrzymie trudności z należytą troską o własne zdrowie. Dzieci w szkołach starają się unikać lekcji w-f, dorośli nie są świadomi jak ważną rolę mogą pełnić badania profilaktyczne, młodzi ludzie przekonani o swojej niezniszczalności zupełnie odrzucają zasady filozofii zdrowia, a poruszana tematyka choć powszechna, okazuje się niewystarczająco i niewłaściwie propagowana.

Właśnie tego typu problemy społeczne skłoniły nas do tego, żeby stworzyć projekt, który będzie mówił o zdrowiu w sposób pozytywny.

Od powstania pomysłu do jego realizacji wiedzie zazwyczaj droga długa i wyboista. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, byliśmy jednak przekonani o słuszności naszych działań i tak 19.05.2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym udało nam się zarejestrować Fundację Tak dla zdrowia.

Dzięki wsparciu sponsorów, darczyńców oraz wpływom z 1% podatku na rzecz projektu Zdrowa Klasa, realizujemy program wśród uczniów klas II. Drugoklasiści nie są objęci badaniami wzroku i postawy prowadzonymi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Wiek 6-8 lat jest I okresem krytycznym i wymaga szczególnej obserwacji rozwoju dziecka. Początek nauki w szkole to specyficzna zmiana, która wymaga kilkugodzinnego przebywania w wymuszonej, siedzącej pozycji. Stwarza to zagrożenie dla prawidłowego rozwoju postawy ciała, a rozpoczęcie edukacji szkolnej powoduje zwykle ujawnienie lub pogłębienie wad postawy i wzroku.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.