• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
    KRS 0000306281

Misja:
Pobudzenie szerokiej inicjatywy społecznej w zakresie wszechstronnego rozwoju miasta i okolicy. Poznanie przeszłości historycznej miasta i okolic. Czynna współpraca w społeczno - gospodarczej i kulturalnej działalności na rzecz miasta i okolic. Propagowanie i pielęgnowanie wartościowych tradycji regionalnych. Upowszechnianie obrzędów tłuszczańskich przez organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych. Popularyzowanie Towarzystwa na łamach prasy i TV.

Prowadzone działania:
Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej.
Inicjatywa w zakresie wszechstronnego rozwoju miasta i okolic.
Poznawanie przeszłości historycznej.
Propagowanie i pielęgnowanie wartości tradycji regionalnych.
Biblioteczka regionalna.
Archiwum regionalne, ochrona zabytków, organizacja różnych konkursów, spotkania literackie, promocja gminy, działalność wydawnicza.
Prowadzenie kronik tematycznych, gromadzenie eksponatów do zbiorów Towarzystwa, prowadzenie biblioteczki regionalnej, organizowanie sesji popularno-naukowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.