• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii - Nanonet
    KRS 0000306742

Misja
-popularyzacja i promocja wiedzy o szeroko pojętej nanotechnologii w społeczeństwie,
-informowanie o wydarzeniach nanotechnologicznych mających miejsce w Polsce i zagranicą (konferencje, warsztaty, sympozja targi itp.)
-informowanie o znaczeniu nanotechnologii dla zdrowia i środowiska (nanoryzyka)
-wspomaganie badań naukowych poprzez stworzenie możliwości prezentacji, wymiany informacji pomiędzy jednostkami badawczymi
-wspieranie transferu wiedzy i innowacji pomiędzy jednostkami badawczymi a przedsiębiorstwami (Research&Development),
-podnoszenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji oraz do współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym

Prowadzone działania
Edukacja, technologia, R&B.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.