• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000306950

Misja
- Poprawa i rozwój warunków materialnych edukacji i rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo, szczególnie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
- Integracja osób upośledzonych umysłowych ze środowiskiem lokalnym.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych osób upośledzonych umysłowo środowiska wiejskiego.
- Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób upośledzonych umysłowo.

Prowadzone działania
Działania na rzecz osób upośledzonych umysłowo poprzez:
1) działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju i edukacji, szczególnie niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
2) działanie na rzecz wyrównania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych
3) działanie na rzecz dialogu i partnerstwa społeczno-integracyjnego
4) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań osób niepełnosprawnych
5) organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.