• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Przystanek"
    KRS 0000307012

Misja:
Głównym celem jest prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania:
Pomagamy dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz ich rodzinom. W ramach realizowanego obecnie programu "Asysta Rodzinna" pomagamy młodzieży która opuściła placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.