• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
    KRS 0000307052

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy jest niezależną organizacją popularyzującą korzystanie z transportu publicznego, dążącą do poprawy jakości i dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. Uważamy, że w czasach dynamicznego rozwoju motoryzacji oraz rosnącej konieczności przemieszczania się, tylko dobrze zorganizowany, atrakcyjny dla pasażera transport publiczny może zagwarantować utrzymanie miasta w ruchu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.