• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Smak Sukcesu"
    KRS 0000307089

Prowadzone działania
Fundacja wspiera edukacyjne i wychowawcze działania Gimnazjum Nr. 1, przy którym powstała. Wspieramy uczniów uzdolnionych (poprzez Fundusz Stypendialny), ale chcemy pomóc poznać smak sukcesu każdemu dziecku (wspieranie działań rozwijających talenty artystyczne, sportowe, organizacyjne). Wspieramy działania profilaktyczne (przeciwdziałanie uzależnieniom). Próbujemy nawiązać współpracę z działającymi w naszym mieście Stowarzyszeniem na rzecz dzieci specjalnej troski (wspólne wycieczki, imprezy integracyjne).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.