• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Nadzieja"
    KRS 0000307418

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2008 roku w celu niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom. Prowadzimy akcje dokarmiania, sterylizacji, kastracji zarówno psów jak i kotów. Interweniujemy w sprawach przypadków znęcania się nad zwierzętami. Najważniejsze jednak są adopcje. Utrzymujemy się z darowizn ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los niechcianych i porzucanych zwierząt.

Bardzo prosimy o odpis 1% podatku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.