• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska "Nasza Wola"
    KRS 0000307811

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszenie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju i promocji Woli Rafałowskiej.
2. Promowanie wsi, regionu, kultury ludowej, historii, lokalnych tradycji.
3. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych oraz gospodarczych mieszkańców wsi.
4. Podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie rozwoju oświatowego i kulturalnego.
6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
7. Promowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
8. Pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych od sponsorów i dostępnych funduszy pomocowych na realizacje zadań statutowych.
9. Działania z zakresu udzielania pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie.
Realizując cele statutowe podjęliśmy następujące działania:
1. Popołudnie z pieśnią i poezją patriotyczną - 2008 r. - w związku ze zbliżającym się Świętem Flagi oraz Rocznicą Konstytucji 3 maja - akademia popularyzująca wiedzęo polskiej tożsamości i symbolach narodowych
2. Konkurs na logo wsi Wola Rafałowska, które ma zastosowanie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych Stowarzyszenia - styczeń 2009r. konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane.
3. Konkurs na dzieło literackie i prace historyczna pt. „Ocalić od zapomnienia moją małą Ojczyznę” - nagrodzone wiersze i wszystkie nadesłane wspomnienia wydano w pokonkursowym tomiku „Z Mojej Małej Ojczyzny”. Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się na patriotycznej uroczystości w dniu 26 kwietnia 2009 r.
4. Wydanie II książki „Z Mojej Małej Ojczyzny - Historia wsi życiem ludzi pisana”, marzec 2011r., odbyło się spotkanie promocyjne autorów wspomnień z władzami Gminy i mieszkańcami. Przedstawiono prezentację multimedialną zawartości książki.
5. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnej książki - maj, czerwiec 2012r.
6. Członkowie Stowarzyszenia wyszukują stare przedmioty, które dawniej niezbędne były w gospodarstwie, dokumenty i zdjęcia związanych z życiem naszej wsi. Są one przez nas odnawiane i konserwowane. W swojej siedzibie w Domu Ludowym, w Woli Rafałowskiej utworzyliśmy Izbę Tradycji, gdzie zgromadziliśmy to, co udało nam się zgromadzić, jest kącik gospodarczy - można tam zobaczyć cepy, szelki, sierpy, wiosło i koszyki do wypieku chleba, niecki, przetaki i inne oraz kącik kuchenny ze sprzętami, naczyniami i elementami wystroju. W Izbie można zobaczyć również wykonane współcześnie choinki z bibuły, bombki z kokardek czy aniołki z makaronu - to dzieła mieszkańców wioski. W planach jest remont i adaptacja poddasza, które po połączeniu z już istniejącym, będzie aktywną Izbą Tradycji, czyli miejsce warsztatów, spotkań oraz galerią prac mieszkańców Woli Rafałowskiej. Koszt remontu jest bardzo wysoki. dlatego na ten cel aplikowaliśmy o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, program „Razem Możemy Więcej”, liczymy również na pomoc Gminy i Fundusz Sołecki oraz jako OPP, można nas wesprzeć przekazując 1% podatku.
7. Organizujemy Rajdy Piesze „ Szlakiem Wolańskich Przysiółków” -(lipiec 2008r., październik 2009r., czerwiec 2010r. i 2011r.) pragniemy, aby mieszkańcy lepiej poznali swoją „Małą Ojczyznę”, jej historię ( genezę i nazwy przysiółków, kapliczki na trasie rajdu), zwyczaje, tradycje. Chcemy popularyzować piesze wędrówki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, uwrażliwiać na piękno przyrody, wzmacniać poczucie tożsamości i identyfikacji z najbliższym otoczeniem oraz wdrażać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych, szczególnie przy braku chodników. Prowadzimy akcję „Bądź widoczny na drodze” - rozdajemy opaski i kamizelki odblaskowe, odbywały się konkursy, spotkania z policjantami.
8. Bierzemy udział w Akcji „Nakrętka” - od maja 2008 - nadal trwa.
9. Organizujemy spotkania i imprezy, podczas których następuje integracja środowiskowa i międzypokoleniowa:
- Festyny Rodzinne 2008 i 2009r. prezentowane są występy naszych milusińskich (koncert „Od przedszkola do Opola”), popisy taneczne oraz wokalne dzieci starszych, młodzieży oraz zaproszonych gości.
- Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych - styczeń 2009r. i 2010r. - wspólnie z Caritasem i szkołą, były Jasełka, szopka, poczęstunek, kolędowanie
- Ferie w Świetlicy rok 2009 - 2011 - młodzież ze Stowarzyszenia prowadziła charytatywnie dyskotekę dla uczniów szkoły podstawowej, nauczyciele zrzeszeni w Stowarzyszeniu pełnili dyżury w Świetlicy, organizując zajęcia sportowe i artystyczne. Odbył się wieczorek taneczny dla młodzieży, Bal Karnawałowy dla Maluchów. Ferie 2012 - zorganizowano dla dzieci, młodzieży
i opłacono Pokazy naukowe - „Z fizyką na ty” - Radiolatorium (Polimeria Rzeszów) oraz zaproszono Teatr „ART-RE” z Krakowa z bajką „Rubinowy Książę”
- Wycieczki krajoznawcze: rok 2010: Rolestraszyce - Przemyśl oraz Kolorowe Bieszczady; 2011 rok: Park Etnograficzny i Skansen Kolbuszowa oraz Kalwaria Pacławska - Krasiczyn.
- Ogniska Patriotyzmu organizowane 3-go maja i 11-go listopada.
- Mikołajki 2008, 2009, 2010, a w roku 2011 „Mikołaj z Teatrem’ - 6 grudnia do najmłodszych z prezentami przychodzi Święty Mikołaj, jest zabawa przy muzyce, konkursy, oglądanie profesjonalnego spektaklu teatralnego „Żółw i Zając”.
- 1O kwietnia 2011r. zorganizowaliśmy w Świetlicy, WIELKANOCNY KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH, na którym można było nabyć pisanki, zwierzaczki, kurczaki, wiosenne kwiaty i stroiki wykonane różnymi technikami przez członkinie Stowarzyszenia podczas wcześniejszych warsztatów.
9. Spotkania z ciekawymi ludźmi:
- Spotkanie z rodakiem, panem Franciszkiem Szydełko - 2009r. na zaproszenie Stowarzyszenia odwiedził Wolę nasz rodak, który od 60-lat jest treserem filmowych, zwierzęcych bohaterów: Saby, Szarika, Cywila… .Spotkanie odbyło się w szkole.
- Spotkanie z redaktorem, gawędziarzem i pisarzem, panem Markiem Czarnotą - odbyło się w październiku 2009r. w Świetlicy. Gość z pasją opowiadał ciekawe historie, w których pojawiały się wątki dotyczące Woli Rafałowskiej i okolicznych miejscowości.
10. Dążenie do poprawy infrastruktury w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej
- Remont i powiększenie Świetlicy - listopad 2008 r. - Urząd Gminy w Chmielniku zabezpieczył materiały na kwotę 1400 zł zaś Stowarzyszenie opłaciło położenie płytek oraz zakupiło materiały wykończeniowe na sumę 2464 zł. Pozostałe prace remontowe i wykończeniowe wykonali społecznie członkowie Stowarzyszenia.
- Zagospodarowano kącik kuchenny - listopad 2009r., zakupiło meble kuchenne, naczynia, doprowadzono wodę, zainstalowano podgrzewacz wody, oraz kuchenkę elektryczną, wszystkie prace wykonali społecznie członkowie Stowarzyszenia.
11. W miarę swoich możliwości wspomogliśmy finansowo powodzian z Ropczyc, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik i inne osoby niepełnosprawne.
12. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami i firmami z naszego terenu. Bardzo cenimy sobie współpracę Radą Sołecką, Urzędem Gminy w Chmielniku, Biblioteką Publiczną, Dyrekcją i Gronem Nauczycielskim Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej, Gimnazjum im. Szarych Szeregów z Chmielnika oraz Kołami Kół Gospodyń z terenu Gminy Chmielnik.
13. Posiadamy własną stronę internetową WWW.wolarafalowska.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.