• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu
    KRS 0000308004

Lokalna wspólnota o nazwie Salezjański Wolontariat Misyjny ”Młodzi Światu” oddział we Wrocławiu (SWM), ma na celu przede wszystkim niesienie pomocy Misjom Świętym na całym świecie. Poprzez systematyczne spotkania, modlitwę oraz konkretne działania, przygotowujemy wolontariuszy do wyjazdu na Misje. Wspólnotę tworzą głównie studenci oraz starsi absolwenci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.