• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nasza Szkoła
    KRS 0000308111

Wspomaganie statutowej działalności głównie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce; m.in. wzbogacanie bazy dydaktycznej np. wyposażenie sali językowej, finansowanie sportu szkolnego, imprez szkolno- środowiskowych oraz działalności wychowawczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.