• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Carpe-Diem" Dom Opieki Terapeutycznej w Żabinie dla Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000308330

Misja
Pomoc Społeczna w tym Pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Prowadzone działania
Naszym celem jest prowadzenie Hostelu podtrzymującego terapię uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość.
Ścisła współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie. Porozumienie z dnia 10 marca 2009 r.
Realizacja Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.