• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie
    KRS 0000308734

Naszym celem jest budowa kaplicy rzymskokatolickiej w Przyszowie Zapuściu. Adresatami naszych działań są mieszkańcy Przyszowa i okolic. Wybudowanie świątyni ułatwi dostęp do miejsca kultu religijnego osobom starszym, niepełnosprawnym i ubogim. Kościół parafialny znajduje się w odległości 5 km co dla osób niezmotoryzowanych jest problemem. Ponadto w historii Przyszowa od zarania dziejów istniała kaplica zamkowa, z której korzystali również okoliczni mieszkańcy. Przestała istnieć razem z królewskim zamkiem w XVII wieku. Od tego czasu ambicją mieszkańców Przyszowa było posiadanie własnej świątyni, ale zawsze pojawiały się jakieś przeszkody... Dopiero utworzone w 2008 roku stowarzyszenie zaczęło krystalizować marzenia pokoleń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.