• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Akademicka "Na Progu"
    KRS 0000308935

Prowadzone działania
Fundacja jest organizacją pozarządową, której działalność dotyczy głównie studentów i środowiska akademickiego. W swojej działalności nie zapominamy również o dzieciach, młodzieży, osobach niepełnosprawnych, dorosłych oraz starszych. Fundacja ma promować wartości wychowawcze poprzez rozpowszechnianie edukacji, kultury oraz sztuki.

Podstawowe cele Fundacji obejmują: działalność oświatowo-wychowawczą oraz naukowo - dydaktyczną; rozpowszechnianie kultury, sztuki i rozwijanie wiedzy na ich temat; działalność charytatywną; promowanie i organizowanie wolontariatu. Myśląc o wychowaniu i edukacji chcemy realizować projekty również z zakresu: ochrony środowiska czy profilaktyki i opieki zdrowotnej. Wierzymy, że uda się nam realizować przedstawione powyżej zadania poprzez organizowane: wykłady, spotkania tematyczne, kluby dyskusyjne, sympozja, konferencje, imprezy artystyczne i sportowe, warsztaty oraz wyjazdy wypoczynkowe.

Często spotykamy się z opinią młodych ludzi, że brak im miejsc, w których mogliby realizować swoje pomysły, rozwijać swoje talenty czy po prostu działać. W mieście w którym studiuje ponad 40 tysięcy młodych ludzi organizacja stworzona z myślą o nich powinna być czymś naturalnym i na stałe wpisanym w życie środowiska akademickiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.