• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
    KRS 0000309499

Fundacja wspiera działalność społeczną misjonarzy w Ameryce Południowej, Afryce i w krajach byłego ZSRR. Pomaga w prowadzeniu Casa Hogar, domu dla dzieci ulicy w Kolumbii, wspomaga rodzinny dom dziecka w Biłohirii na Ukrainie, w ramach walki z analfabetyzmem prowadzi akcję HOBE, zachęcając do prenumeraty czasopisma dla dzieci z Rwandy, wspiera materialnie i duchowo Polaków na Wschodzie, zbiera fundusze na odbudowę szkoły w Kongo, zniszczonej w czasie walk z rebeliantami. Jest wszędzie tam, gdzie trzeba pomoc najuboższym. Pomaga uchodźcom w Demokratycznej Republice Konga i poszkodowanym w wojnie domowej na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

W ramach promocji tematyki misyjnej organizuje comiesięczne debaty z ekspertami, otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Relacje z debat są dostępne na naszej stronie: http://salvatti.pl/debaty_misyjne.html. Nasi wolontariusze wyjeżdżają do pracy m.in. na Ukrainę, Słowację, do Gruzji, Rosji, a także Ameryki Południowej i Afryki.

W szkołach prowadzimy spotkania edukacyjne, angażujemy młodzież i dzieci w rozmaite akcje, organizowane na rzecz misji. Przekazujemy wiedzę o innych zakątkach świata, rozbudzamy wrażliwość na potrzeby innych i uczymy odpowiedzialności społecznej.

Do Fundacji można przysyłać używane telefony komórkowe oraz znaczki pocztowe. Fundacja współpracuje z firmami, które zajmują się recyklingiem tych przedmiotów. Dochód uzyskany w ten sposób przeznaczamy na pomoc misjom.

Zapraszamy na naszą stronę internetową!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.