• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Nadzieja"
    KRS 0000309642

Misja
Celem Stowarzyszenia jest grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci niewid. I słabowidzących poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci niewidomych i słabowidzących.

Prowadzone działania
Działalność na terenie woj. małopolskiego
- organizowanie poradnictwa dla dzieci i ich rodziców
- inspirowanie działalności rehabilitacyjnej na rzecz tych dzieci
- zbieraie funduszy od sponsorów na cele Stowarzyszenia
- organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.