• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Trans-Fuzja, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych
    KRS 0000309669

Misja
Za swoją misję uważamy upowszechnianie wiedzy o płci. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której temat transpłciowości nie będzie tabu, a wiedza o płci, genderze i tożsamościach płciowych będzie szeroko dostępna. Chcemy, aby rozumiane były słowa transwestyta, transseksualista, crossdresser. Chcemy, aby osoby transpłciowe były akceptowane i szanowane, aby miały wsparcie rodzin i przyjaciół. Aby czuły się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Chcemy, by rodzina, w której urodzi się transpłciowe dziecko, wiedziała, gdzie może uzyskać pomoc i jak z dzieckiem postępować.

Chcemy obalić mity i stereotypy dotyczące transwestytów i osób transseksualnych. Chcemy pokazać, że takie osoby żyją wśród nas, że mają pełne prawo do tego, aby realizować się i żyć w zgodzie ze sobą. Że ich obecność wzbogaca nasze społeczeństwo, bo społeczeństwo, które odcina się od własnej różnorodności, staje się uboższe i mniej elastyczne.

Prowadzone działania
Prowadzimy działania na rzecz osób transpłciowych (osób transseksualnych, transgenderycznych, transwestytycznych), organizujemy grupy samopomocowe i spotkaniowe dla tychże oraz akcje edukacyjne i informacyjne (warsztaty, panele dyskusyjne) dla organizacji NGO, LGBT oraz świata nauki. Prowadzimy również stronę internetową, gdzie zamieszczamy informacje na temat transpłciowości, terapii transseksualizmu itp., prowadzimy także monitoring mediów, bierzemy udział w akcjach na rzecz praw człowieka. Lobbujemy na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych dla osób o odmiennej tożsamości płciowej niż płeć metrykalna. Pracujemy nad stworzeniem ustawy o korekcie płci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.