• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Za Bramą"
    KRS 0000309808

Misją Fundacji "Za Bramą" jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Kraśnickiej i przyległych do niej obszarów poprzez:
- wspieranie finansowe oraz organizacyjne inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu sportu dzieci i młodzieży, edukacji, kultury i sztuki, turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, zdrowia i pomocy społecznej i innych ważnych potrzeb społecznych,
- inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.
- pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.

Fundacja "Za Bramą" jest niezależną od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

Fundacja "Za Bramą" swoją działalność skupia na wsparciu i pomocy drugiemu człowiekowi. Organizuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, edukacyjnym i prospołecznym. Chcemy poprawiać jakość życia mieszkańców naszego miasta, regionu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.