• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szansa dla Gimnazjum w Łapach"
    KRS 0000310037

- Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
- udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej: paczki świąteczne, bezpłatne podręczniki, odzież,
- tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów - organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych oraz sportowych - dofinansowanie turniejów piłki nożnej, siatkowej oraz koszowej,
-wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania,
- bale charytatywne,
- pozyskiwanie dotacji z Gminy i Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 2010" - "Każdy pływać może".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.