• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino "Eco-Kąpino"
    KRS 0000310198

Stowarzyszenie rozwoju wsi Kąpino "Eco-Kąpino" powstało w wyniku inicjatywy grupy mieszkańców tej miejscowości zdeterminowanych chęcią poprawy warunków życia i zamieszkania w tej mocno rozbudowującej się społeczności wiejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.