• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci I Młodzieży Prowadzony Przez Zakon Ojców Kamilianów
    KRS 0000310929

Misja
Dom jest placówką pomocy, prowadzoną w zgodzie z zasadami etyki chrześcijańskiej, założeniami Konstytucji i w duchu charyzmatu Zakonu Posługujących Chorym, którego głównym przesłaniem jest pełnienie dzieł miłosierdzia względem osób ubogich i chorych.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz stopnia fizycznej i psychicznej sprawności osób w nim przebywających z pełnym poszanowaniem: godności, wolności, intymności, oraz zapewnieniem należnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa.
Dom prowadzi działania aktywizujące i usprawniające osoby niepełnosprawne poprzez organizację różnego rodzaju form rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Dom propaguje w zgodzie z duchem miłości chrześcijańskiej idee zrozumienia, tolerancji, życzliwości i pomocy wobec potrzebujących.
Dom szerzy idee wolontariatu.

Prowadzone działania
Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dla chłopców).
Liczba miejsc: 60.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.