• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Dzieci"
    KRS 0000311090

Prowadzone działania
Organizacja - Stowarzyszenie ”Nasze Dzieci” prowadzi placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego. W placówce przebywają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki rodzicielskiej. W naszej placówce przebywa 30 wychowanków w wieku od 10 lat do usamodzielnienia tj. do uzyskania pełnoletności, albo dłużej, jeżeli wychowanek jest w trakcie kontynuowania nauki. Zapewniamy opiekę dzieciom i młodzieży, która nie ma możliwości wychowywania się w innych formach opieki zastępczej (rodziny zastępcze, adopcja).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.