• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki
    KRS 0000311220

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki powstało w 2008 roku. Zrzesza interdyscyplinarną grupę artystów i miłośników sztuki; od 2010 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Pionierska działalność Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki z zakresu kultury i rewitalizacji społecznej poprzez sztukę na terenie Nowego Portu ma miejsce od 2009 roku, kiedy to grupa zapaleńców z inspiracji Marcina Bildziuka zaczęła realizować śmiałe inicjatywy artystyczne. W maju 2009 roku otwarta została pierwsza galeria sztuki współczesnej w budynku dawnego Morskiego Domu Kultury, który na nowo po wielu latach stał się miejscem związanym z działaniami artystycznymi. Obecnie działania w Nowym Porcie skoncentrowane są przy ulicy Wyzwolenia 49 gdzie prowadzony jest przez organizację Dom Sąsiedzki. Działamy również w Śródmieściu gdzie przy ulicy Korzennej 1 D prowadzimy Galerię Sztuki. Stowarzyszenie podejmuje i promuje inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym i edukacyjnym; wspieramy przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym; zajmujemy się promocją twórców w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.