• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000311370

Misja:
Udzielanie pomocy bezdomnym.

Prowadzone działania:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z terenu całej Polski, w ramach którego udzielana jest pomoc materialna, prawna, medyczna i wychowawcza. Pośredniczenie w przyznawaniu mieszkań i porządkowaniu życia rodzinnego. Podejmowanie starań o przyznanie grupy inwalidzkiej, renty lub emerytury oraz zasiłku dla niepełnosprawnych pensjonariuszy. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.