• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chóralne "Lira" Przy Klasztorze O. O. Paulinów w Wieruszowie
    KRS 0000311453

Naszym celem jest doskonalenie umiejętności muzycznych, śpiewaczych. Ubogacanie naszym śpiewem wszelkich uroczystości kościelnych i nie tylko jak również organizowanie tras koncertowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.