• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie"
    KRS 0000311656

Nasze cele:
Zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną (włączając w to adopcje zagraniczne).
Leczenie, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
Interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.