• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
    KRS 0000311677

Misja:
1. Wielokierunkowa pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz ich rodzinom
2. Działalność prewencyjna i edukacyjna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego
3. Wspieranie placówek medycznych wyspecjalizowanych w leczeniu poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie ratownictwa i rehabilitacji ofiar.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Finansowanie rehabilitacji medycznej poszkodowanych
2. Niezbędną pomoc dla ofiar wypadków i ich rodzin, a w szczególności: medyczną, prawną, psychologiczną, finansową, materialną i opiekuńczą
3. Inicjowanie akcji społecznych oraz imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym na rzecz niesienia pomocy poszkodowanym a także promocji bezpieczeństwa drogowego
4. Organizację kursów i szkoleń w zakresie bezpiecznej jazdy, ratownictwa medycznego, znajomości zasad ruchu drogowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.