• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej
    KRS 0000311823

Misja
Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu na terenie województwa lubelskiego.

Prowadzone działania
Wspieranie uczniów oraz nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie województwa lubelskiego poprzez m.in. wdrażanie innowacyjnych metod, form i programów kształcenia oraz systemów oceniania, wspieranie finansowe i wspomaganie w wyposażeniu technicznym szkół, działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów i studentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.