• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
    KRS 0000311988

Misja:
1. Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Pomoc doradcza w pokonywaniu życiowych trudności osobom niepełnosprawnym.
3. Rozwój rehabilitacji medycznej, likwidacja barier architektonicznych.
4. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
1. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, głównie z porażeniem mózgowym i głębszym upośledzeniem umysłowym.
2. Organizowanie festynów z okazji Dnia Dziecka, Powitania Lata, imprez noworocznych.
3. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami np. narządu ruchu, stwardnieniem rozsianym.
4. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zaopatrzenia pomocniczego, np. wózków inwalidzkich, kul, chodzików, pomoc w likwidacji barier.
5. Udzielanie informacji i porad osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
6. Uroczyste obchody Dnia Inwalidy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.