• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
    KRS 0000312036

Misja
Atrakcyjność turystyczna obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej sprawia, że jego mieszkańcy żyją tu dostatniej i są zadowoleni z jego poziomu.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dąży do podniesienia jakości życia społeczności obszarów wiejskich, jak również regionu. W tym celu realizuje projekty wspierające inwestycje realizowane przez gminy, przedsiębiorców, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, jak również przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym, pro-zdrowotnym, sportowym, promocyjnym i kulturalnym, podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej realizuje projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, który ma na celu podniesienie jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu, a także podniesienie jakości życia poprzez wzrost aktywności społeczno - gospodarczej mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.