• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promowania Nauki Przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Prudniku
    KRS 0000312230

Celem naszym jest poprawa bazy dydaktycznej uczniów szkoły - wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, przydzielanie stypendium dla najbardziej uzdolnionych uczniów z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych.
Pokrywanie kosztów wyjazdów młodzieży uzdolnionej na konkusy, olimpiady, warsztaty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.