• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Zwięrzętom Chatul
    KRS 0000312325

Fundacja została powołana w celu:
- działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
- działania na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt
- zwalczania wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt
- udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym.

Prowadzone działania:
Głównym celem Fundacji CHATUL jest ograniczenie populacji kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację, ich leczenie, a potem, dokarmianie i kontrolowanie sytuacji w poszczególnych grupach.
Niektóre z kotów nie mają szansy na przeżycie na wolności - tym staramy się znaleźć domy.
Dlaczego sterylizujemy koty?
Każda wysterylizowana kocica to o 1-2 mioty mniej w roku, w miocie jest zazwyczaj po kilka kociąt, z których przeżyje najwyżej połowa - reszta umiera w męczarniach.
Nie chcemy, by gdzieś godzinami, w cierpieniach umierały koty!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.