• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"
    KRS 0000312625

Naszym celem jet działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i wypoczynku oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Aktywizacja lokalnych środowisk i budowanie sieci współpracy tych środowisk.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.