• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Tęcza"
    KRS 0000312714

Misja:
Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc w samopomocy, która wyzwalając siły i aktywność, osób z rożnych powodów niezdolnych do samodzielnego życia stanowi ofertę pozwalającą tym osobom na ponowne odzyskanie równowagi wewnętrznej i odnowienie włączania się w nurt życia społecznego i ekonomicznego. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie aktywnych postaw wobec problemów społecznych.

Wizja:
Chcemy być organizacją która umożliwia reintegrację społeczną i zawodową w przedsiębiorczości społecznej.
Chcemy być organizacją, która umożliwia rehabilitację, reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizujemy zabawy, wycieczki, aukcje oraz imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczamy na cele statutowe.
Realizujemy programy poprzez akcje: Podziel się Posiłkiem, Dzieląc się z Bliźnim dajesz Radość, Aktywny Senior, Pełny Tornister, Tęczowa Paczka, Podaruj Kubie Życie.

Stowarzyszenie "Tęcza" wspiera kobiety po mastektomii i w ramach działania zostaje powołany do życia w dniu 20 grudnia 2011r Cycowski Klub "Amazonki". Swoim działaniem Amazonki obejmuje obszary miast: Łęcznej i powiat łęczyński, Włodawę i powiat włodawski. Spotkania odbywają się czwartki w godz. 11.00 - 16.00 przy ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.
Wyznacznikiem Celów jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań Stowarzyszenia jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. "Uczymy żyć po mastektomii kobiety z powiatu Łęczyńskiego i Włodawskiego".

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi"
Błogosławiony Jan Paweł II

Złote myśli bł. Jana Pawła II są dla naszych członków, wolontariuszy i sympatyków Stowarzyszenia drogowskazem a zarazem towarzyszą w naszej misji. Pomagamy innym, aby życie było radosne i choć trochę łatwiejsze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.